Huvitava Bioloogia Kool on mittetulunduslik organisatsioon, mis korraldab erinevaid keskkonnaalaseid koolitusi üle kogu Eesti. Korraldame põnevaid matku, ettekandeõhtuid ning lastele ja õpetajatele suunatud õppepäevi. 

Meeskond

Tarvo Valker
tegevjuht
E-post: tarvo(at)huvitavbioloogia.ee;
tel 53 932684

Tarvo Valker (sünd 1984) on Huvitava Bioloogia Kooli tegevjuht ning koolitaja. Igal aastal viib ta läbi kümneid õuesõppe programme nii koolides kui ka lasteaedades. Tarvo on tegelenud lindude uurimise ja tutvustamisega üle 20 aasta.  Ta on kirjutanud viis linde tutvustavat raamatut. Neist mahukaimad - "Eesti röövlinnud" ja "Eesti lindude ränne" - koostöös kirjastusega Varrak. Ta on saanud aktiivse loodusharidusliku tegevuse eest Noore Looduskaitsja auhinna ning pälvinud tunnustuse Aasta Keskkonna teo konkursil õppekeskkonna "Eesti sood" koostamise eest.