Sügisene linnulaager täiskasvanutele

Huvitava Bioloogia Kool korraldab oktoobris täiskasvanutele mõeldud linnulaagri "Lindude sügisränne ja selle jälgimine", mis toimub 9.-11. oktoobril Läänemaal Matsalu rahvuspargis asuvas Puise ninas.  

Loe lisaks

Noore linnuvaatleja sügislaager

Huvitava Bioloogia Kool korraldab oktoobrikuisel koolivaheajal põneva looduslaagri “Noore linnuvaatleja sügislaager”, mis toimub 19.-21. oktoobril Läänemaal Matsalu rahvuspargis asuvas Puise ninas. Kuna sügis on lindude rände aeg, siis on ka laagri teemad seotud suuresti just lindude rändega.

Loe lisaks

Aita koguda infot pesitsevate sarvikpüttide kohta

Alanud kevadel ja suvel võtame koos kõigi loodushuviliste abiga lähema vaatluse alla sarvikpütid. Need imekaunid veelinnud on muutunud meil kahjuks haruldasemaks ning seetõttu püüamegi üheskoos koguda teavet liigi arvukuse kohta võimalikult paljudes pesitsuskohtades. Ettevõtmisse saavad panustada kõik loodushuvilised, loodusfotograafid ja linnuvaatlejad. Meil on Teile kõigile suur palve – jagage kindlasti meiega kõiki oma sarvikpüti vaatlusi!


Loe lisaks

Valmisid töölehed õuesõppetundide läbiviimiseks

Huvitava Bioloogia Kool koostas loodusõpetuse ja bioloogia õuesõppetundide läbiviimiseks mõeldud töölehed. 

Õuesõppetundide ettevalmistus tähendab õpetajatele lisatööd ja seetõttu piirdutakse sageli üksnes klassiruumis läbiviidavate tundidega. Koostatud töölehed ja selle juurde kuuluv juhendmaterjal aitab õpetajatel õuesõppetundi ette valmistada ja läbi viia.


Loe lisaks

Lasteaiaõpetajate koolitused 2020. aasta alguses

Kutsume kõiki lasteaiaõpetajaid osalema meie 2020. aasta alguse praktilise suunitlusega koolitustel. Koolituse “Katsete läbiviimine” lasteaias” viime läbi neljas linnas – Rakveres, Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Samuti on Tallinnas veebruaris võimalik osaleda koolitusel “Inimese meeled - mis moodi need töötavad ja kuidas neid lastega uurida?”.


Loe lisaks

Arhiiv